pensmodel

 

De basis voor OptiFermPM is het model van CVB 2007. Dit systeem is openbaar, maar wordt in de praktijk niet veel gebruikt. De belangrijkste reden die hiervoor wordt aangegeven is dat het DVE gehalte van de graskuilen te laag wordt ingeschat. Door het gebruik van actuele afbraakkenmerken blijken in OptiFermPM de DVE gehaltes wel betrouwbaar zijn.

 

 

 

 

 

 

actueel

 

11 augustus 2016
Rustige voorjaarskuilen, ondanks hoog suiker

Op papier lijken de voorjaarskuilen van 2016 snel, in de praktijk wordt dit dikwijls gecorrigeerd met rustgevende grondstoffen of structuurrijke ruwvoeders zoals stro. Echter is in het verleden gebleken dat vaak de melkproductie bij deze gecorrigeerde rantsoenen achterblijft. Met OptiFermpm worden kuilen beter beoordeeld door juiste inschatting van de afbraakkenmerken.

 

 

TWILMIJ, DE KERN VOOR SUCCES


Hoogwaardige voeding, afgestemd op specifieke behoeften en ontwikkelingsfasen, laat dieren beter presteren in termen van groei, gezondheid en productiviteit. Als producent van premixen voor de diervoederindustrie draagt Twilmij daar op duurzame wijze aan bij, met respect voor  mens, dier en milieu.

 

Dit uit zich in een sterke focus op klantwensen, kennisontwikkeling en productinnovatie. Het uit zich ook in moderne bedrijfsprocessen, solide kwaliteitsborging, uitstekende after sales  service en een open bedrijfscultuur, die ruimte biedt aan eigen initiatieven.

 

Vanuit een sterke betrokkenheid en in samenspraak met afnemers en toeleveranciers creƫren de medewerkers permanent waarde voor diervoeding. Twilmij heeft de ambitie om toonaangevend te zijn en grenzen te blijven verleggen. Groei is geen doel op zich, maar vloeit voort uit onze bijdragen aan de resultaten van afnemers. Dat vormt al meer dan 50 jaar de kern voor succes.